Napoli rename stadium after Diego Maradona

//Napoli rename stadium after Diego Maradona